.
.

Dragon zanęta Megabaits Tactix Leszcz Piernik 1kg

8.90 zł
ilość:
Model:
  • dostępna ilość: 0
WIĘCEJ INFORMACJI

MegaBAITS Tactix to seria aromatycznych zanęt ukierunkowanych na po-szczególne gatunki ryb karpiowatych.Dostosowana została do wymagań stawianych przez wędkarzy na poszcze-gólnych łowiskach, zarówno tych o wartkim nurcie (rzeki) jak i wodach stojących (jeziora, kanały) wraz z łowiskami komercyjnymi o dużej presji wędkarskiej. Zróż-nicowanie zostały pod względem grubości frakcji mieszanki, barwy, głównej nu-cie zapachowej oraz zawartości kluczowych komponentów.skutecznie wabią i za-trzymują ryby w obszarze nęcenia podczas połowów metodą spławikową oraz gruntową. Nowe połączenia aromatów umożliwiły uzyskanie bezkonkurencyjnej mieszanki zawodniczej, dlatego przeznaczone są również dla wędkarzy szukają-cych idealnych rozwiązań na zawody oraz rekreacyjne wędkowanie. Uwzględnia-ją zapotrzebowanie energetyczne ryb oraz ich zapotrzebowanie na poszczegól-ne składniki odżywcze, w tym białko. Zapewniają zachowanie równowagi zacho-dzących procesów metabolicznych. Wyprodukowane zostały wyłącznie z wyse-lekcjonowanych, naturalnych komponentów, dzięki czemu są przyjazne środo-wisku naturalnemu oraz biodegradowalne.

MegaBAITS Tactix stosować można zarówno jako gotowy produkt jak i w połączeniu z innymi zanętami uzupeł-niającymi, jako jeden z głów-nych komponentów bazo-wych własnej mieszanki stwo-rzonej z myślą o danym łowi-sku. Pamiętajmy, że skutecz-ność każdej zanęty podnosi dodanie do namoczonej za-nęty niewielkiej ilości przynęt naturalnych roślinnych i zwie-rzęcych.

LESZCZ PIERNIK – aromatyczna zanęta o naturalnym zapachu piernika, w kolorze brązowym, dedykowana połowom leszczy zarówno w zbiornikach stojących jak i płynących. Wpływa selekcyjnie na wielkość ryb żerujących w kulach zanętowych.

  • Opakowanie: 1 kg
  • Kod: PLE-00-00-11-17-1000